Plány 2017

Plány 2017

Športový oddiel ebajk racing mieni v tomto roku pokračovať v účastiach na športových podujatiach rovnako ako vlani. Veríme, že sezóna bude minimálne rovnako úspešná, ambície sú však vyššie.

V organizovaní celého športového oddielu sme pokročili na vyšší vnútorný systém a podľa platných pravidiel e-DNA ho riadi kapitán tímu Daniel Kučera. Patrí k nim napríklad tvorba nových dresov, pravidelné merania výkonnosti a najmä organizácia pravidelných tréningov. Rady ebajk racingu sme rozšírili aj o pretekárov z nového centra ebajku v Košiciach.

O dosiahnutých výsledkoch Vás budeme priebežne informovať.