Na prelome rokov 2015 a 2016 vzniklo v Bratislave občianske združenie e-DNA, ktoré sa prepája s modernou elektromobilitou.

S narastajúcim záujmom ľudí a trhu o elektromobilitu vyvíja združenie rôzne aktivity a uskutočňuje nové zaujímavé projekty.

Občianske združenie e-DNA vzniklo ako logické vyústenie aktivít skupiny ľudí, ktorých oslovujú moderné technológie, inklinujú k zdravšiemu životnému štýlu a so zmyslom pre udržateľný vzťah k životnému prostrediu.

Fascinovaní možnosťami prichádzajúcich nových e-technológií ich chceme využiť pre človeka. Elektrický potenciál je stále nevyužitý naplno a ľudia ho dostatočne nevyužívajú vo svoj prospech. Preto si hŕstka ľudí uvedomila nástroj občianskeho združenia ako cestu tých, ktorí elektrický pohon vnímajú ako svoju súčasť až tak, že sa im dostala do krvi, do DNA.

Občianske združenie e-DNA chce pôsobiť v nasledujúcich oblastiach: