Hlavným zámerom práce v osvetovej činnosti občianskeho združenia e-DNA je propagácia elektromobility vo všetkých svojich formách a čo možno najbližšie k prirodzenému rozvoju samotného človeka. Náplňou budú prezentácie a výstavy so zameraním sa na prepojenie bežného života a elektromobility.

Elektromobilita je súčasný a budúci fenomén novej alternatívy a našim zámerom je využiť tento potenciál doby na skvalitnenie života človeka v každej oblasti. To si vyžaduje neustálu edukáciu a ukážky nových možností dopravy, ktoré nám elektromobilita alebo len nové technológie ponúkajú.

 

Naša činnosť