Hlavným zámerom práce v osvetovej činnosti občianskeho združenia e-DNA je propagácia elektromobility vo všetkých svojich formách a čo možno najbližšie k prirodzenému rozvoju samotného človeka. Náplňou budú prezentácie a výstavy so zameraním sa na prepojenie bežného života a elektromobility.

Elektromobilita je súčasný a budúci fenomén novej alternatívy a našim zámerom je využiť tento potenciál doby na skvalitnenie života človeka v každej oblasti. To si vyžaduje neustálu edukáciu a ukážky nových možností dopravy, ktoré nám elektromobilita alebo len nové technológie ponúkajú.

 

Naša činnosť

Ebajk na výstave Motocykel a Boat Show 2019

  • 20.03.2019
  • Výstavisko Incheba Bratislava

Víkend s ebajkom: Testovacie jazdy v meštianskom pivovare

  • 23.04.2016
  • Bratislavský meštiansky pivovar