Združenie e-­DNA

Občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra

Adresa: Za Mlynom 32, 831 07 Bratislava, Slovenská republika Mobilný telefón: 0905 441 107 E-mail: edna@e-dna.sk

IČO: 50068873 Účet: SK79 0900 0000 005108497373 Banka: Slovenská sporitelňa, a.s.

Kontaktné osoby Karol Guľa - 0905 441 107 Daniel Kučera - 0948 628 383 (športová činnosť)

Kontaktujte nás