V spoločnosti ľudí je komunitná činnosť dôležitým spoločenským akcentom spájajúca ľudí s rovnakými záľubami, presvedčeniami, s rovnakým cítením, s rovnakou DNA v krvi.

Zámerom občianskeho združenia e-DNA je podpora projektov, ktoré priamo či nepriamo napomáhajú človeku a súvisia s využívaním najmodernejších technológií. Medzi hlavnými úlohami je podpora vybudovania siete nabíjacích bodov ebajk connect pre elektrobicykle. Už v blízkej budúcnosti budú tieto nabíjacie body prvým oficiálnym zázemím a službou pre elektrobicyklistov, kde nájdu seberovných a komunitných parťákov.